always look on the pink side of life

Temat: Praca w lesie
... maszyn do obróbki i ścinki drewna w Polsce i UE. Przedstawiono procedury oceny zgodności oraz wymagania wobec producentów oraz jednostek zajmujących się oceną zgodności, wg dyrektywy 98/37/WE. Wymieniono również obowiązujące przepisy...
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=321Temat: Dokumentacja Techniczno Ruchowa
Sprawy dotyczace Dokumentacji Techniczno-Ruchowej reguluje dyrektywą maszynową 98/37/WE (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa, Dz. U. Nr 259, poz....
Źródło: biznesforum.pl/viewtopic.php?t=22017


Temat: Uprawnienia - własna działalność
" />Reasumując: Obowiązują mnie następujące dyrektywy: Dyrektywa 89/655/EWG przy naprawach i remontach starych maszyn gdzie nie zaistniały znaczące zmiany Dyrektywa 2004/108/WE (EMC) przy nowych maszynach Dyrektywa 98/37/WE (MD) Dyrektywa maszynowa która obowiązuje do 28 grudnia 2009r. A od 29 grudnia 2009r. nowa dyrektywa maszynowa: 2006/42/WE (MD) Czy to się zgadza?
Źródło: forum.paragraf34.pl/viewtopic.php?t=32


Temat: Uprawnienia - własna działalność
" /> ">Reasumując: Obowiązują mnie następujące dyrektywy: Dyrektywa 89/655/EWG przy naprawach i remontach starych maszyn gdzie nie zaistniały znaczące zmiany Tak, pod dodatkowym warunkiem, że ta remontowana maszyna nie ma znaku CE (od jej pierwotnego/poprzedniego producenta). Jeżeli ma, to zawsze już będzie musiał być brany pod uwagę poziom bezpieczeństwa wynikający z wymagań zasadniczych. Dyrektywa 2004/108/WE (EMC) przy nowych maszynach Cele tej dyrektywy muszą być spełnione. Jednak nie zawsze oznacza to konieczność wystawiania deklaracji zgodności WE i znakowania wyrobu znakiem CE w rozumieniu dyrektywy EMC. Przykładem tego może być nowa, "duża" maszyna (np. linia technologiczna [nie jednak "duża" prasa/frezarka/...]), klasyfikowana w EMC jako tzw. instalacja stacjonarna. Zatem zakres zastosowania dyrektywy wynika z zaklasyfikowania sprzętu w rozumieniu tej dyrektywy. Dyrektywa 98/37/WE (MD) Dyrektywa maszynowa która obowiązuje do 28 grudnia 2009r. Tak A od 29 grudnia 2009r. nowa dyrektywa maszynowa: 2006/42/WE (MD) Tak Czy to się zgadza? W pewnym uproszczeniu tak
Źródło: forum.paragraf34.pl/viewtopic.php?t=32


Temat: Radio w C-360
... wykonana jest z profili stalowych o przekroju prostokątnym. Jej konstrukcja została zaprojektowana zgodnie z wymogami stawianymi takim wyrobom przez Dyrektywę Maszynową 98/37/WE oraz normy zharmonizowane z tą dyrektywą, a w szczególno?ci...
Źródło: agrofoto.pl/forum/index.php?showtopic=698


Temat: Rozporządzenie-środki spoż.specjalnego żywienia
WE L 55 z 06.03.1996, str. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 15, str. 454); 3) dyrektywy Komisji 1999/21/WE z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego (Dz. Urz. WE L 91 z 07.04.1999, str. 29; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 23, str. 273); 4) dyrektywy Komisji 2006/125/WE z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie przetworzonej żywności na bazie zbóż oraz żywności dla niemowląt i małych dzieci (Dz. Urz. WE L 339 z 06.12.2006, str. 16); 5) dyrektywy Komisji 2006/141/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie preparatów do początkowego żywienia niemowląt i preparatów do dalszego żywienia niemowląt oraz zmieniającej dyrektywę 1999/21/WE (Dz. Urz. WE L 401 z 30.12.2006, str. 1); 6) dyrektywy Komisji 2007/29/WE z dnia 30 maja 2007 r. zmieniającej dyrektywę 96/8/WE w odniesieniu do etykietowania, reklamy oraz prezentacji żywności przeznaczonej do użycia w dietach o obniżonej energetyczności (Dz. Urz. UE L 139 z 31.05.2007, str. 22); 7) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/39/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (Dz. ... 17 72 Leucyna (mg) 37 156 Lizyna (mg) 29 122 Metionina (mg) 7 29 Fenyloalanina (mg) 15 62 Treonina (mg) 19 80 Tryptofan (mg) 7 30 Tyrozyna (mg) 14 59 Walina (mg) 19 80 1) 1 kJ = 0,239 kcal."; ... załączniki III i VI do dyrektywy 2006/141/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących składu niektórych preparatów do początkowego żywienia niemowląt (Dz. Urz. UE L 335 z 13.12.2008, str. 25); 2) rozporządzenia Komisji ... 2009 r. Nr 98, poz. 817. ZAŁĄCZNIK ZALECANE DZIENNE SPOŻYCIE (RDA) NIEKTÓRYCH WITAMIN I SKŁADNIKÓW MINERALNYCH WYMIENIONYCH W TABELI ZAWARTEJ W UST. 5 ZAŁĄCZNIKA NR 15 DO ROZPORZĄDZENIA Witaminy i składniki...
Źródło: punkty-apteczne.pl/viewtopic.php?t=566
Szablon by Sliffka (© always look on the pink side of life)